Tájékoztató a 2020-as őszi, iskolánkban szervezendő érettségiről

Mivel a májusi idegen nyelvi előrehozott érettségik elmaradtak, az Oktatási Hivatal felkérte iskolánkat, hogy szervezzen őszi előrehozott érettségit. Ez azt jelenti, hogy a diákjaink helyben, tanáraiknál érettségizhetnek az október-novemberi vizsgaidőszakban.

Időpont, jelentkezés, előzetes osztályozó vizsga:

Az őszi érettségikre szeptember 7-ig kell jelentkezni. A határidőn túl benyújtott vizsgajelentkezéseket nem lehet elfogadni. A jelentkezőknek augusztus 27-én írásbeli, 31-én szóbeli osztályozó vizsgát kell tenniük. A sikeres vizsga előzetes feltétele az érettségire jelentkezésnek! Az osztályozó vizsgára augusztus 13-ig kell jelentkezni.

A 11. évfolyamosoknak a 11-12. évfolyam teljes anyagából, a 12. évfolyamosoknak a 12. évfolyam anyagából kell osztályozó vizsgát tenniük.

Itt éred el a jelentkezési felületet! ( https://forms.gle/trrJp3TrzidTiYEY6 )

Az írásbeli érettségi vizsgákra október közepén, a szóbeli vizsgákra november közepén kerül sor.

Írásbeli vizsga időpontja:

Az írásbeli vizsgát egy időpontban, augusztus 27-én 14:00-kor tartjuk.

Szóbeli vizsga időpontja:

A szóbeli vizsgákat a sikeres írásbeli vizsga után augusztus 31-én, 8:00-kor kezdjük.

Érdemes-e? Kinek ajánljuk?

  • Azoknak a végzős diákoknak ajánljuk, akik a májusi érettségi időszakban emelt szinten is szeretnének érettségizni. (A továbbtanulási pontszámításkor így van választási lehetőségük, hisz a százalékos eredmény is számít.)
  • Ugyanígy javasoljuk az adott nyelvből középszintű nyelvvizsgával rendelkező végzősöknek is a vizsga letételét, így májusban eggyel kevesebb tárgyból kell érettségizniük.
  • A leendő 11.C-s diákjaink egy része már alapvetően felkészült az érettségire, a 2020/2021-es tanév elején lehetőség lesz még gyakorlásra, ismétlésre, illetve novemberig pedig a szóbelire való felkészülésre. Ők azonban a májusi időszaban is érettségizhetnek, tehát akkorra is időzíthetik a vizsgát.

A 12. évfolyamon a diákoknak első idegen nyelvből már csak heti két órájuk lesz, ezt is figyelembe kell venni a személyes döntésben.

„Az október-novemberi vizsgaidőszakban szeptember 5. a jelentkezési határidő. 2020-ban szombati napra esik, így a jelentezési határidő 2020. szeptember 7-ére módosul. Fontos a jelentkezési határidők betartása, a határidőn túl benyújtott vizsgajelentkezéseket nem lehet elfogadni. Hasonlóan fontos tudni, hogy az érettségi jelentkezést a jelentkezési határidőt követően visszavonni, megváltoztatni nem lehet. Előrehozott érettségi vizsgára közép- és emelt szinten is lehet jelentkezni. A sikertelen előrehozott érettségi vizsgát vagy a sikertelen - a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőzően tett – szintemelő érettségi vizsgát követően az adott vizsgatárgyból javító és pótló vizsgára legkorábban a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakára vonatkozóan lehet jelentkezni.”

Oktatási Hivatal honlapjáról

Tanulói jogviszonnyal rendelkező, intézményünkben tanulók jelentkezése:

-          határidő: 2020. szeptember 7. ,

-          a jelentkezést az osztályfőnökökön és titkárságon keresztül központilag segítjük

-          a jelentkezés feltétele: sikeres osztályozó vizsga (nyelvből) vagy a gimnáziumi tanulmányok befejezése az adott tárgyból. (pl. informatika...) 

Tanulói jogviszonnyal rendelkező, nem intézményünkben tanulók jelentkezése:

A járványügyi helyzetre való tekintettel jelenkezni előzetes időpontkéréssel lehet, időpontot a szabo.eszter@vac.piarista.hu címen kérjenek!

-          határidő: 2020. szeptember 7. ,

-          jelentkezni a titkárságon: 9 és 15 óra között,

-          benyújtandó dokumentumok: személyi igazolvány, lakcímkártya, tanulói jogviszony-igazolás, törzslap-kivonat (ha már tett előrehozott érettségit), középiskolai bizonyítvány, vagy annak hitelesített másolata (vizsgára bocsátás igazolásához)

Az osztályozó vizsga teljesítését – ha a jelentkezési határidőig nem történt meg – 2020. október 15-ig, az írásbeli vizsga kezdetéig a jelentkezőnek kell igazolnia. Ennek elmulasztása esetén a jelentkező nem kezdheti meg az írásbeli érettségi vizsgát.

 


Kalász Ákos igazgató                                                                Ribényi Mónika nyelvi munkaközösség-vezető

2020. július. 9.

Naptár
Aktuális | Következő események
Naptár Hírek Blog Galéria

Design: Unicial Program: Florka